ผู้ว่าบอกกล่าว
ผู้ว่าแจ้งนโยบาย
ประชาสัมพันธ์

 

วิสัยทัศน์

"นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง" 

(City of Life and Prosperity)

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

    พยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

ดาวน์โหลดตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

 

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D20Nov2015111116.rar

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ

- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- รับแจ้งความ - รับบริการด้านที่ดิน 
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

 

***********************

 

 

ข่าวสารผู้บริหาร
ค่ำวันนี้ 29 พ.ย. 66 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ ได้เดินทางมาเยี่ยมชมการแสดง แสง สี เสียง ในกิจกรรม “ต่อยอดแสงหลวง บวงสรวงมหาเจดีย์ ป๋าเวณียี่เป็ง” ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ร่วมกับ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงงานเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2566
เย็นวันนี้ 29 พ.ย. 66 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ ได้เดินทางมาพบปะกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อหารือในการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และผลักดันในเรื่องของเชียงใหม่เมืองเทศกาล (ChaingMai Festival City)
วันที่ 29 พ.ย. 66 ที่บริเวณบานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่พบปะกับนักศึกษาโปรแกรม builds ผลักดันโครงการ cmu startup journey overview ในการส่งเสริมให้นักศึกษาที่อยากเริ่มทำธุรกิจ ด้วยการสร้างไอเดียจากการสำรวจความต้องการ นำมาสู่การทดลองใช้จริง ต่อยอดถึงการสร้างธุรกิจที่มีลูกค้าเริ่มเข้ามาใช้ เพื่อสร้างรายได้และยังต่อยอดขยายธุรกิจได้เพิ่มอีกในอนาคต
บ่ายวันที่ 29 พ.ย. 66 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ ได้เดินทางมาเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ศูนย์โอทอป เชียงใหม่ ข่วงสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมพูดคุยหารือร่วมกับกลุ่ม Young Otop และกลุ่มผู้ประการโอทอปเชียงใหม่ เพื่อหารือแนวทางในการผลักดันและขยายตลาดสินค้าโอทอปไปยังต่างประเทศ เนื่องจากปัจจุบันยอดขายเฉลี่ยอยู่ที่ปีละ 10,000 ล้านบาทมาหลายปี จึงอยากให้รัฐบาลมาช่วยขยายเพดาน
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ