ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล  ประจำปี 2564

วิสัยทัศน์

"นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง" 

(City of Life and Prosperity)

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการ

จังหวัดเชียงใหม่

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

    พยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

 

ผลการออกรางวัลกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

                                                                    

ประชาสัมพันธ์


ผลการประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์การจัดงาน
"2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่"

 

ดาวน์โหลดตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D20Nov2015111116.rar

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ

- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- รับแจ้งความ - รับบริการด้านที่ดิน - ต่อภาษี พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์ - ชำระค่าไฟ ค่าน้ำประปา
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

 

***********************

 

 

ข่าวสารผู้บริหาร
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศาลาวัดสวนดอก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญพวงมาลาของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปวางที่หน้าหีบศพ นายโสรัจ แสนศิริพันธ์ ป.ม.,ท.ช. อายุ 87 ปี ข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข บิดาของนางอธิมุติ กาญจนมณี ภริยา พันโท สมชาย กาญจนมณี ตำแหน่ง รองเลขาธิการพระราชวัง (1) ซึ่งกราบถวายบังคมลาถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 และตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2564 โดยกำหนดมอบศพให้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น.
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยมี นายสำเริง ไชยเสน , นายรัฐพล นราดิศร , นายศรัณยู มีทองคำ และ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 4 ท่าน พร้อมด้วย นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติเจริญประเทศ อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดประธานเปิดกิจกรรม “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2564” ซึ่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) กรมป่าไม้ ได้จัดขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ และยานพาหนะ ให้มีศักยภาพสูงสุดในการเข้าปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า ขณะเดียวกันก็ได้มีการเดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ และกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาไฟป่า ทั้งยังเป็นการระลึกถึงวันให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ซึ่งได้กำหนดให้เป็นวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พระเทพเทพปริยัติ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนหลักธรรมคำสอนขององค์สมด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมทั้งส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ได้เห็นถึงความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์นี้
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ