พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2564

ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล  ประจำปี 2564

วิสัยทัศน์

"นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง" 

(City of Life and Prosperity)

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการ

จังหวัดเชียงใหม่

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

    พยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

 

ผลการออกรางวัลกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

                                                                    

ประชาสัมพันธ์


ผลการประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์การจัดงาน
"2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่"

 

ดาวน์โหลดตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D20Nov2015111116.rar

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ

- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- รับแจ้งความ - รับบริการด้านที่ดิน - ต่อภาษี พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์ - ชำระค่าไฟ ค่าน้ำประปา
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

 

***********************

 

 

ข่าวสารผู้บริหาร
วันที่ 27 กันยายน 2564 ที่ บริเวณลานวัดสวนดอก พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการปรับปรุงป้ายโบราณสถานและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ 82 แห่ง ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสเชียงใหม่ ครบ 725 ปี โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้านายฝ่ายเหนือ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธี
วันที่ 27 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบประจำจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564 แก่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสมาน ใจยะยอง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ข่าเป็นผู้แทนรับมอบ
วันที่ 26 กันยายน 2564 ที่ วัดสันมะเกี๋ยง ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการโคกหนองนาแห่งศรัทธา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทอดผ้าป่าสามัคคี ต้นกล้าและผักสวนครัว ต้านภัย COVID-19 โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพลัง บวร (บ้าน วัด ส่วนราชการ) โดยมีคณะสงฆ์วัดสันมะเกี๋ยง ตำบลสำราญราษฎร์ นายอำเภอดอยสะเก็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม
วันที่ 26 กันยายน 2564 ที่ พระวิหารหลวง วัดสวนดอก พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชาตาเสริมสิริมงคล เนื่องในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2564 นี้ โดยมีคณะเพื่อนร่วมรุ่นของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ