พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2564

ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล  ประจำปี 2564

วิสัยทัศน์

"นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง" 

(City of Life and Prosperity)

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

    พยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

 

                                                                    

ประชาสัมพันธ์


ผลการประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์การจัดงาน
"2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่"

 

ดาวน์โหลดตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D20Nov2015111116.rar

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ

- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- รับแจ้งความ - รับบริการด้านที่ดิน - ต่อภาษี พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์ - ชำระค่าไฟ ค่าน้ำประปา
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

 

***********************

 

 

ข่าวสารผู้บริหาร
วันที่ 25 มกราคม 2565 นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562-2563 และ ปีการศึกษา 2563-2564 ซึ่งเป็นการประชุม กองอำนวยการร่วม จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือ และวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งตรวจพื้นที่ ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ 25 มกราคม 2565 ที่ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  นายกฤษณะ จัยตัญญา กงสุลสาธารณรัฐอินเดีย ณ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าพบ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อมอบเหรียญที่ระลึก ซึ่งจัดทำขึ้นในวาระครบรอบ 400 ปี ประสูติกาลพระศาสดา คุรุเตฆ์ บะฮาดูร มหาราช (Guru Tegh Mahadur Maharaj) พระองค์ที่ 9 แห่งศาสนาซิกข์
วันที่ 24 มกราคม 2565 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณติดตามประเมินผลโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบพัฒนาจังหวัด) ครั้งที่ 1/2565 โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10 โครงการ 40 รายการ/กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น 302,517,100 บาท
วันที่ 24 มกราคม 2565 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประจำการอำนวยความสะดวก การฝึกจิตอาสา 904 รุ่นพื้นฐาน ประจำภูมิภาค ณ ศูนย์ฝึกจิตอาสา 904 รุ่นพื้นฐาน ประจำภูมิภาค กองบิน 41 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ