วิสัยทัศน์

"นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง" 

(City of Life and Prosperity)

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการ

จังหวัดเชียงใหม่

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

    พยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

                                                                    

ประชาสัมพันธ์


ผลการประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์การจัดงาน
"2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่"

 

ดาวน์โหลดตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D20Nov2015111116.rar

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ

- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- รับแจ้งความ - รับบริการด้านที่ดิน - ต่อภาษี พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์ - ชำระค่าไฟ ค่าน้ำประปา
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

 

***********************

 

 

ข่าวสารผู้บริหาร
วันที่ 29 กันยายน 2563 ที่ โรงแรม ฮอลิเดย์ การ์เดน เชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยด้วยทักษะการบังคับเชิงบวก เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิทยากรให้มีทักษะในการบังคับเชิงบวกให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัยมากขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และผู้นำชุมชน กว่า 50 คนเข้าร่วมการอบรม
วันที่ 28 กันยายน 2563 ที่ โรงแรม เชียงใหม่ ออร์คิด นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดเวทีสัมมนาวิชาการ การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรระดับพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดปีที่ผ่านมา โดยมีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด เกษตรอำเภอ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับตำบล กว่า 250 คนเข้าร่วม
วันที่ 28 กันยายน 2563 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรมการเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย ภายใต้โครงการรณรงค์ ปลุกจิตสำนึกการร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย หรือ Thai National Flag Day ประจำปี 2563 โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันจัดพร้อมกันทั้ง 25 อำเภอ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
วันที่ 26 กันยายน 2563 นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานฉลองครบรอบ 45 ปี สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่ ที่ ห้องรอยัลออคิดบอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จสูตรสโมสรฯ ในระดับต่างๆ รวมไปถึงมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดการพูดแบบฉับพลัน ประจำปี 2563 และรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดการพูดแบบเตรียมตัว ประจำปี 2563 พร้อมกันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ปาฐกถาพิเศษ ในเรื่องของ “ภาวะผู้นำในการแก้ปัญหาวิกฤติระดับชาติ”
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ