พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2564

ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล  ประจำปี 2564

วิสัยทัศน์

"นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง" 

(City of Life and Prosperity)

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการ

จังหวัดเชียงใหม่

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

    พยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

 

ผลการออกรางวัลกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

                                                                    

ประชาสัมพันธ์


ผลการประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์การจัดงาน
"2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่"

 

ดาวน์โหลดตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D20Nov2015111116.rar

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ

- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- รับแจ้งความ - รับบริการด้านที่ดิน - ต่อภาษี พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์ - ชำระค่าไฟ ค่าน้ำประปา
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

 

***********************

 

 

ข่าวสารผู้บริหาร
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ที่ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 โดยมี หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีกันอย่างพร้อมเพรียง
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ที่ห้องประชุม 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบ Video Conference เพื่อติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยสามารถจับกุมดำเนินคดีได้ทั้งหมด 10 คดี ในพื้นที่อำเภอแม่อาย 6 คดี ,อำเภอฝาง 3 คดี ซึ่งเป็นการจับกุมผู้ที่ลักลอบขนยาเสพติดตามแนวชายแดน และอีก 1 คดีในพื้นที่ของสถานีตำรวจภูธรแม่โจ้ อำเภอสันทราย เป็นการลักลอบจำหน่ายยาเสพติด รวมของกลางเป็นยาบ้ากว่า 4 ล้านเม็ด ฝิ่น 136 กิโลกรัม ไอซ์ 10 กิโลกรัม และเฮโรอิน 3.6 กิโลกรัม
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายสุริยะ คำปวง สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันปล่อยคาราวานขบวนรถกระจาย "มังคุด" คุณภาพมาตรฐาน GAP จากกลุ่มเกษตรกรทำสวนปากจั่น จังหวัดระนอง ให้กับขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กว่า 9.3 ตัน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกฯ ในจังหวัดระนอง ที่ไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตส่งออกไปยังต่างประเทศได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covio-19) โดยให้สถาบันเกษตรกรทำหน้าที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการกระจายผลผลิตมังคุดไปสู่เครือข่ายผู้บริโภคในจังหวัดต่าง ๆ ในราคาที่เป็นธรรม และเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านปริมาณและราคาผลผลิตฯ ให้เป็นไปตามกลไกการตลาดที่แท้จริง
วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ที่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 โดยมี พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ