พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2564

ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล  ประจำปี 2564

วิสัยทัศน์

"นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง" 

(City of Life and Prosperity)

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการ

จังหวัดเชียงใหม่

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

    พยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

 

ผลการออกรางวัลกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

                                                                    

ประชาสัมพันธ์


ผลการประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์การจัดงาน
"2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่"

 

ดาวน์โหลดตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D20Nov2015111116.rar

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ

- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- รับแจ้งความ - รับบริการด้านที่ดิน - ต่อภาษี พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์ - ชำระค่าไฟ ค่าน้ำประปา
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

 

***********************

 

 

ข่าวสารผู้บริหาร
วันที่ 9 เมษายน 2564 ที่บริเวณตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มสู้ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2564 เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมช่องทางการตลาดของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนส่งเสริมสตรีให้มีความรัก ความสามัคคี และมีจิตสาธารณะ โดยภายในงาน มีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจาก 25 อำเภอ การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานที่มีผลการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น นอกจากนี้ ยังมีการประกวดการจัดนิทรรศการ จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จาก 25 อำเภอ อีกด้วย
วันที่ 8 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2564 เพื่อรับทราบการทบทวนและประเมินศักยภาพความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ ตามหลักเกณฑ์การประเมินเมืองเพื่อเป็นไมซ์ซิตี้ จากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (ISO) โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุม
วันที่ 8 เมษายน 2564 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2564 ณ ชุมชนคุณธรรมวัดท่าเดื่อ ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 7 เมษายน 2564 นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (ศบช. PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ศบช. PM 2.5 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วันนี้เชียงใหม่ไม่พบจุดความร้อนหรือรายงานการเผาไหม้ในพื้นที่แต่ประการใด ประกอบกับช่วงที่ผ่านมามีพายุฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ เนื่องจากอิทธิพลของกลุ่มฝนและพายุฤดูร้อนที่ปกคลุมทั่วภูมิภาคของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้คุณภาพอากาศเชียงใหม่กลับมาสดใสไร้ฝุ่นควันอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ จากการรายงานของกรมควบคุมมลพิษ พบค่า PM 2.5 สะสมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสุดเพียง 17 มคก./ลบม. ที่จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศตำบลช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาที่พี่น้องประชาชนคนเชียงใหม่ จะได้หายใจรับอากาศบริสุทธิ์ได้เต็มที่อีกครั้ง
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ